Jadwal Kegiatan Rutin

Puja Bakti Muda Mudi Sasana Vimana
Tema                :  
Penceramah    
Jam                  :  9.00-11:00 WIB
Tanggal            :  Minggu, 19 November 2022
Koordinator     :  Sdr. Surya (0812-1024-0229)
Tempat             :  Vihara Sasana Subhasita


Sekolah Minggu Buddhist Ananda
Tema                :  
Penceramah    Kakak-Kakak Pembimbing Sekolah Minggu Ananda
Jam                  :  09:00-10:30 WIB
Tanggal            :  Minggu, 19 November 2022
Koordinator     :  Sdr. Bealli (0898-8187-317)
Tempat             :  Vihara Sasana Subhasita


Puja Bakti Umum Kuvisasu
Tema                :  Puthujjana VS Ariya Puggala
Penceramah    Rm. Vajiraputta Johan Adijaya
Jam                  :  09.00-11:00 WIB
Tanggal            :  Minggu, 19 November 2022
Koordinator     :  Bp. Ardi & Ibu Jeni
Tempat             :  Vihara Sasana Subhasita


Puja Bakti Bapak Ibu
Tema                :  
Penceramah    
Jam                  :  19:00-21:00 WIB
Tanggal            :  Rabu, 14 November 2022
Koordinator     :  Ibu Ping Ping, Bp. Ocin, Bp. Pu Eng & Ibu Nita
Tempat             :  Vihara Sasana Subhasita


Meditasi
Tema                :  
Pembimbing   Upasaka Jaya Dhammo
Jam                  :  19:00-20:45 WIB
Hari                  :  Setiap Selasa
Koordinator     :  Upasaka Jaya Dhammo
Tempat             :  Di Dhamasala Vihara Sasana Subhasita


Hal: << First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
menu SASANA SUBHASITA
menu